Resursteamets enhet Alvik Väst är med och tävlar om Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad. Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Läs mer om priset här.

Det är en grupp arbetstagare på enheten som är initiativtagare till ansökan. En av arbetstagarna, Lennart, tog också initiativ till att skapa en film som komplement till den textbaserade ansökan. Han ville visa verksamheten ur arbetstagarnas perspektiv, på temat delaktighet och bemötande. Här kan du se filmen.