På Resursteamet finns flera grupper med fokus på nutidsorientering, en är ”Mummelgruppen” i Alvik.

Namnet är en mix av den gamla benämningen av journalister, murvlar” och det faktum att konversationen ibland blir lite åt det mumliga hållet, förklarar Göran, som var med och startade gruppen. Alla bidrar till samtalen efter sin förmåga.

Att ge varandra det stöd och den tid man behöver är en av grundstommarna i gruppens arbete och förstås gemenskapen. Ibland bjuds föreläsare i olika ämnen in och inför senaste valet anordnades en mycket uppskattad frågestund med inbjudna politiker.