Vid ett antal tillfällen varje vecka åker olika arbetsgrupper från Resursteamets enheter till PLAN International Sverige och arbetar.

Plans Sveriges mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. De vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. I de lokalsamhällen de arbetar inom stödjer företaget de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda. Plan vill också vara en tydlig röst för barns rättigheter på lokal, nationell och global nivå.

Vad gör vi när vi är på Plan? När vi är där arbetar vi som Volontärer. Gruppen brukar bestå av 4-5 arbetstagare och 1 coach.

Arbetsuppgifterna på PLAN brukar vanligtvis bestå av:

  • Kuverteringsarbete; vika mappar och lägga i informationsmaterial
  • Korrekturläsning av brev på engelska enligt en beskrivning
  • Registervård på dator.
  • Skicka ut gåvor och informationsbrev till faddrar
  • Göra armband

Mats en medarbetare på PLAN International beskriver samarbetet med Resursteamet, ” Samarbetet med Resursteamet fungerar utmärkt, vi har ett positivt utbyte av varandra och det ger bra saker för båda parter. Insatsen som grupperna utför som arbetar på PLAN är värdefull.”