Sifverts Skruv är en grossistfirma och lagerhåller ett brett sortiment av fästelement, bultar, skruvar, muttrar och bygginfästningar.  Resursteamet har en egen del i deras lokaler i Västberga. Vi gör enklare packjobb av skruvar och bultar samt till mer avancerade jobb så som vaxning av skruv och montering av bultar.

Leif arbetstränar på Sifverts skruv

Några personer från Resursteamet jobbar individuellt och tränar inför arbetslivet på Sifverts skruv. En av de är Leif.

Leifs mål är att få en lönebidragsanställning i framtiden. Han beskriver sig själv som noggrann, envis, självgående och punktlig.

Han tycker det är bra på Siverts Skruv för att det är en lugn arbetsmiljö och att han kan jobba utefter sin förmåga. Leif har tidigare provat andra praktikplatser men inte trivts så bra och Siverts Skruv är den praktiken som Leif har hållit igång med regelbundet och varit längts på.  Varför?

  • Det är en miljö och arbetsmoment som han tycker om, som pack- och monteringjobb.
  • Lokalen ligger i ett område som han känner till.
  • En trygghet gentemot jobbet skapar trivsel.
  • Han får ibland utmaningar och lösa problem, som är hans starka sida.

I början var det svårt att läsa en order och hur det skulle göras och i vilken ordning, samt om det kom en beställning med flera olika skruvar var det svårt att få ihop. Detta gjorde att Leif tyckte det blev rörigt och stressigt. Idag så behärskar Leif alla arbetsmoment och kan utläsa en order utan problem och trivs bra på sin praktikplats.

Samarbetet mellan Resursteamet och Sifverts skruv

Samarbetet med Sifverts skruv har under många år gett flera personer från Resursteamet möjlighet till arbetslivserfarenhet. Det är en trygghet att få möjlighet att utföra ett jobb utefter sin förmåga.  Det skapar en känsla av att vara i ett sammanhang och delaktighet – att vara en del av en arbetsplats och ha ett team och kollegor och arbetsuppgifter som man trivs med.

Heino Koivuranta är lageransvarig på Sifverts skruv berättar om samarbetet: ”Resursteamets arbetsinsatser är en STOR hjälp för oss på Sifverts skruv!  Alla personer från Resursteamet visar alltid en sådan stor arbetsglädje när de är på plats hos oss och sprider en positiv känsla på hela företaget. Vår arbetsplats hade inte varit densamma om inte Resursteamet var här och jobbar.

Titta gärna på filmen från Sifverts skruv som visar exempel på vad vi arbetar med där.