Torsdagen den 18/5 kommer Resursteamet att hålla en föreläsning i samarbete med Attention Stockholm, där vi berättar om våra erfarenhet kring hur kan man kan hantera utanförskap och isolering för hemmasittare och / eller personer med psykisk ohälsa och NPF.
Föreläsningen utgår från personliga berättelser, och vårt arbetssätt och erfarenheter från ”Kliv Ut”.


Plats: Sandlersalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Tid: 17:45 – 20:30

OBSERVERA att föreläsningen börjar 18:00 men du behöver vara på plats innan.

Kostnad:
200 kr. Betalning sker via faktura som skickas med post eller mail. Vi tar Ej emot betalning på plats.
Du kommer faktureras i efterhand. Ersättningen går till Attention Stockholm.

Anmälan via Attentions hemsida här.

 

Varmt välkommen!