Praktik på Resursteamet

Är du student och vill ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik på Resursteamet? Vi har etablerade samarbeten med Karolinska institutet för arbetsterapeutstudenter, med Ersta Sköndals högskola och Stockholms universitet (Socialhögskolan) för socionomstudenter, samt med Consensum för studerande på vård- och omsorgsprogrammet. Även om du studerar vid andra program och lärosäten är du välkommen att höra av dig om du är intresserad av praktik på Resursteamet.

Innehåll

Du har under praktikperioden placering på en av våra enheter för daglig verksamhet under handledning av en av våra erfarna coacher. Målet under praktikperioden är att du ska få uppleva och ta del av så stor del av verksamheten som möjligt. Du förväntas bidra aktivt arbetet med våra klienter och med tankar och åsikter på möten. En praktikperiod på Resursteamet är en bra ingång för en framtida anställning. Flera av våra tidigare studenter är nu medarbetare på Resursteamet.

Uppsatsuppdrag

Du har också möjlighet att göra ditt examensarbete på uppdrag av Resursteamet. Vi har flera uppslag på möjliga ämnen och frågeställningar som är intressanta inom bland annat följande områden:

  • Hemmasittare
  • Delaktighet
  • Tillgänglighet
  • Självständighet

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra samordnare!