Allmänt om Resursteamet

Information uppdaterad oktober 2017

Nytida Resursteamet är en privat driven vård- och omsorgsverksamhet för personer som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada eller en neuropsykiatrisk diagnos.

Företaget startades 1997 av arbetsterapeuten Annika Meinhardt.

Sedan slutet av våren 2017 är Resursteamet en del av Nytida, som ingår i företagsgruppen Ambea (Publ)

Verksamhetsområden:

– Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 inom LSS.
– Primärvårdslogopedi
– Alviksstrandsskolan. En Rehabskola/förskola för barn med förvärvad hjärnskada. Skolan är en del av vårdkedjan inom Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vårt dominerande verksamhetsområde är Daglig verksamhet.

Resursteamet har cirka 180 fast anställda medarbetare och fler än 500 klienter.

Resursteamet har ett 20-tal enheter på 10 platser runt om i Stockholms län. För närmare information se karta och kontaktuppgifter.

Verksamheten är organiserad i små enheter med 3-7 medarbetare och en chef på plats på varje enhet.

Chefer rekryteras i huvudsak internt.