Allmänt om Resursteamet

Information uppdaterad december 2016

Resursteamet är en privat driven vård- och omsorgsverksamhet för personer som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada eller en neuropsykiatrisk diagnos.

Företaget startades 1997 av Annika Meinhardt (VD).

Verksamhetsområden:

– Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 inom LSS.
– Primärvårdslogopedi
– Alviksstrandsskolan. En Rehabskola/förskola för barn med förvärvad hjärnskada. Skolan är en del av vårdkedjan inom Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vårt dominerande verksamhetsområde är Daglig verksamhet.

Resursteamet har cirka 180 fast anställda medarbetare och fler än 500 klienter.

Resursteamet har ett 20-tal enheter på 10 platser runt om i Stockholms län. För närmare information se karta och kontaktuppgifter.

Verksamheten är organiserad i små enheter med 3-7 medarbetare och en chef på plats på varje enhet.

Resursteamet växer organiskt.

Chefer rekryteras i huvudsak internt.

Företaget är visionsdrivet vilket innebär att vår vision ”Med respekt, kunskap och fantasi skapa möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser”  genomsyrar allt vi gör inom företaget.