Allmänt om Nytida Resursteamet

Information uppdaterad oktober 2017

Nytida Resursteamet är en privat driven vård- och omsorgsverksamhet för personer som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada eller en neuropsykiatrisk diagnos.

Företaget startades 1997 av arbetsterapeuten Annika Meinhardt.

Sedan slutet av våren 2017 är Resursteamet en del av Nytida, som ingår i företagsgruppen Ambea (Publ)

Verksamhetsområden:

– Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 inom LSS.
– Primärvårdslogopedi
– Alviksstrandsskolan. En Rehabskola/förskola för barn med förvärvad hjärnskada. Skolan är en del av vårdkedjan inom Astrid Lindgrens barnsjukhus.