Ekonomi

Bokslutsuppgifter

Omsättningen för 2015 uppgick till knappt 128 miljoner kronor.Resultatet efter skatt 2015 uppgick till 10 miljoner kronor.Tillväxten definierad som ökningen av faktureringen (omsättningen) var kraftig och uppgick till >20 % 2015.Resursteamets soliditet ligger på ca 50 % vilket innebär att företaget har en stark ekonomi och har en god förmåga att motstå ekonomiska prövningar av olika slag.


Utdrag ur kreditrating (2016-06-27)

 Kreditrating 20160627