Ekonomi

Bokslutsuppgifter

Omsättningen för 2015 uppgick till knappt 128 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt 2015 uppgick till 10 miljoner kronor.

Tillväxten definierad som ökningen av faktureringen (omsättningen) var kraftig och uppgick till >20 % 2015.

Resursteamets soliditet ligger på ca 50 % vilket innebär att företaget har en stark ekonomi och har en god förmåga att motstå ekonomiska prövningar av olika slag.

Utdrag ur kreditrating (2016-06-27)

 Kreditrating 20160627