Resursteamets organisation

Maj 2017

Resursteamets verksamhet bedrivs inom fem verksamhetsområden, varav tre är Daglig Verksamhet. Logopedi och Alviksstrandsskolan utgör de andra två verksamhetsområdena. Till stöd för verksamheten finns en dimension som vi kallar för Verksamhetsstöd. Där finns resurser (kompetens och personal) som kan ställas till verksamheternas förfogande när behov uppstår. Därutöver återfinns sedvanliga stödfunktioner för kvalitet, ekonomi, personal och affärsutveckling.

Organisationsschema 170510

Klicka på bilden för att få den större.