Resursteamet i siffror

Resursteamets medarbetarundersökning:

Alla anställda ges varje år möjlighet att besvara en medarbetarundersökning.
Svarsalternativen är 1-4 där 1 motsvarar ”Inte alls” och 4 ”Helt och hållet”.

      Som positiva svar tolkas alternativ 3 samt 4.

Antal svarande:

  • 2016 – 141 st.
  • 2015 – 133 st.
  • 2014 – 113 st.

Frågor/påståenden och positiv respons (3+4) i urval:

Jag trivs bra på jobbet

2016: 97 %

2015: 97 %

Jag vet när jag har gjort ett bra jobb

2016: 97 %

2015: 87 %

Jag vet hur jag ska göra arbetet

2016: 96 %

2015: 94 %

Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att utföra mitt arbete

2016: 89 %

2015: 88 %

Jag kan vara delaktig och påverka verksamhetens utveckling i den utsträckning jag önskar

2016: 96 %

2015: 95 %

Jag tycker att samarbetet med mina kollegor på Resursteamet fungerar bra

2016: 99 %

2015: 99 %

Jag har förtroende för företagets ledning

2016: 99 %

2015: 97 5

 

För mer information om medarbetarundersökningen och utförligare resultatredovisning, kontakta Kristina Corvini