Nytida

Resursteamet blir en del av Nytida, som ingår i företagsgruppen Ambea. Köpet offentliggjordes måndagen den 22/5.
Resursteamet grundades 1997 och vi har i dag 25 dagliga verksamheter, tre logopedmottagningar och en rehabverksamhet för barn.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Visionen är att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Tillsammans kommer Nytida och Resursteamet skapa en större plattform för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utvecklas
bortom dagens gränser.

”Att vi valde just Nytida beror på att de har en tydlig plan för hur de vill ta tillvara Resursteamets verksamhet och kompetens. Nytida kompletterar
Resursteamet med andra delar inom funktionsnedsättning och har en värdegrund som överensstämmer med vår. Vi har skapat en förtroendefull relation
med Ambeas och Nytidas ledning och ser fram emot att tillsammans med Nytida fortsätta Resursteamets utveckling”, säger Annika Meinhardt, VD och
grundare av Resursteamet.

”Nytida är ledande inom LSS-boende och Resursteamet inom daglig verksamhet vilket ger oss möjlighet att kombinera och skräddarsy utifrån
individens behov och dessutom lära av varandra. Resursteamets spetskompetens inom personkrets 2 (förvärvad hjärnskada) skapar även möjligheter
för Nytida att utveckla vårt erbjudande mot målgruppen”, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

Att Resursteamet blir en del av Nytida påverkar inte dig som tar del av Resursteamets verksamhet.

För mer information, kontakta:

Resursteamet:
Annika Meinhardt, VD, 08-6258241, annika.meinhardt@resursteamet.se
Filip Carlsson, kommunikationschef, 08-6258268, filip.carlsson@resursteamet.se

Nytida:
Patrik Attemark, affärsområdeschef, 070-166 56 01, patrik.attemark@nytida.se
Nanna Wedar, kommunikationschef, 070-166 58 88, nanna.wedar@ambea.se