Rehabilitering för barn och ungdomar

Många barn och ungdomar har det svårt i förskolan eller skolan. Det fungerar inte av olika anledningar. I vissa fall handlar det om svårigheter till följd av en förvärvad hjärnskada. På Alviksstrandsskolan arbetar ett engagerat team som har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn som har en förvärvad hjärnskada. Vi är nytänkande och arbetar för att öka barnets och de anhörigas delaktighet, självständighet och känsla av meningsfullhet. Vi vill skapa möjligheter för varje barn att utvecklas bortom dagens gränser.

Alviksstrandsskolan är en unik verksamhet som erbjuder rehabilitering, skola och behandling under samma tak och av samma team!

Det multidisciplinära rehabiliteringsteamet består av logoped, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog och sjukgymnast. Innehållet i rehabiliteringen syftar till att återhämta tidigare färdigheter och kunskaper samt träna nya strategier för att kompensera för konsekvenserna av den förvärvade hjärnskadan. Rehabiliteringens övergripande mål är att optimera återgång till vardag, förskola och skola. Vår största uppdragsgivare är Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Under perioden på Alviksstrandsskolan skapar vi en individuellt utformad rehabiliteringsplan. Utifrån de uppsatta målen ges sedan möjlighet att individuellt och i grupp träna kognition, minnesstrategier, grov-och finmotorik, kommunikation, socialt samspel, lekutveckling, dagliga rutiner, självständighet, stressreduktion, avslappning och skolfärdigheter. Vi erbjuder även samtal till barn och föräldrar, hembesök samt samarbetar med hemförskola/skola. En annan viktig del i rehabiliteringen är att få umgås med andra med liknande erfarenheter.

Vi kan även erbjuda

Externa tjänster till såväl landsting, kommuner som privata verksamheter. Det kan till exempel vara rehabilitering, kartläggning/utredning, handledning/konsultation, utbildning/ föreläsningar samt utformning och tillhandahållande av stödinsatser. Dessa kan utföras av specialpedagog, psykolog, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast, beroende på uppdrag.

Vi har erfarenhet av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador och funktionsnedsättningar såsom ADHD, autismspektrumsstörning, språkstörningar, motoriska svårigheter och inlärningssvårigheter. Vi kan exempelvis hjälpa till med utformning av specialpedagogisk planering för barn i behov av särskilt stöd, samt strategier kring lärande, kommunikation, kognitiv träning och hjälpmedel, stressreducering och beteendemodifikation. Vi har också stor erfarenhet och kunskap av att kartlägga barn och unga som har stor skolfrånvaro (s.k. hemmasittare) och hjälpa dem att successivt hitta/återgå till en för dem meningsfull aktivitet.

Vi kan barn, vi kan hjärnan, vi tar oss tid och vi gör ett helt individuellt upplägg för varje barn!

Kontakt och vägbeskrivning

Välkommen att kontakta oss för mer information. Vägbeskrivning finner du under Kontakta oss.

Elena har ”världens bästa jobb”! Läs mer