Externa tjänster

Vi erbjuder tjänster till såväl landsting, kommuner som privata verksamheter. Det kan till exempel vara rehabilitering, bedömning, handledning/konsultation, utbildning och föreläsningar av våra professioner såsom specialpedagog, psykolog, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator.

Vi har erfarenhet av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador och funktionsnedsättningar såsom ADHD, autismspektrumsstörning och svag begåvning. Vi kan exempelvis hjälpa till med utformning av specialpedagogisk planering för barn i behov av särskilt stöd, samt strategier kring lärande, kognitiv träning, stressreducering och beteendemodifikation.

Välkommen att kontakta oss för mer information!