Vår idé om daglig verksamhet

På Resursteamet finns det bara en väg att gå och det är den individuella. Vem du än är som person och vad du än har för mål, intressen och drömmar så är det vår ambition att tillsammans med dig skapa en meningsfull daglig verksamhet. Vi vill med respekt, kunskap och fantasi skapa möjligheter för dig att utvecklas bortom dagens gränser.

Individuellt utformad verksamhet

Vi vet att en meningsfull aktivitet är utvecklande i sig. Det inte din diagnos utan din motivation, dina intressen, drömmar och framför allt resurser som styr hur vi tillsammans utformar just din dagliga verksamhet. Alla har därför sin individuellt utformade verksamhet hos oss och den innehåller ofta aktiviteter från flera av våra verksamhetsinriktningar.

Vi kan erbjuda många olika typer av aktiviteter och vi har därför delat upp dem i olika verksamhetsinriktningar. Aktiviteterna inom de olika inriktningarna bedrivs i grupp eller enskilt allt utifrån dina individuella förutsättningar och målsättningar samt ramar för verksamheten. Verksamhetsinriktningarna innehåller aktiviteter som bedrivs både inne på Resursteamet och ute på exempelvis en praktikplats, ett gym eller i ett badhus.

Läs mer om våra verksamhetsinriktningar här.

Delaktighet

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan (IGP) för din dagliga verksamhet. Genomförandeplanen innehåller dina övergripande mål och delmål, hur du vill ha stöd och ett schema med aktiviteter som skall leda mot målen.

På varje enhet hålls veckovisa enhetsmöten. Det är alla klienters eget möte, där det informeras och diskuteras om vad som händer på Resursteamet. Det är ett tillfälle att prata om arbetsmiljö och hur vi vill ha det tillsammans. Man kan komma med tips och förslag på utflykter, aktiviteter och förbättringspunkter. Mötet protokollförs och informationen går vidare till personal och ledningsmöte.

Varje år genomför vi egna intervjuer för att säkerställa kvaliteten i verksamheten och att innehållet är relevant och efterfrågat.

I augusti 2015 omarbetade vi vår värdegrund på Resursteamet. Alla medarbetare och klienter fick vara med och rösta – över 600 personer tyckte till. Man fick ta ställning till värdeord utifrån tre kategorier: människosyn, hur coacher ska vara och hur vi ska göra arbetet tillsammans.

En coach som stöttar

I vår dagliga verksamhet stöttas du av våra coacher. Bland våra medarbetare finns bland annat arbetsterapeuter, socionomer och fysioterapeuter som ger stöd utifrån just dina behov. Vi har även logopeder knutna till oss som kan stötta dig med kommunikation och kommunikationshjälpmedel. Tillsammans undersöker vi vilket stöd du behöver och vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som passar dig. Du kan läsa mer om Resursteamets personal här.

Nära samarbete med dig och dina anhöriga

För att skapa de bästa förutsättningarna för din personliga utveckling, med hjälp av daglig verksamhet, strävar vi mot ett nära och tydligt samarbete med dig men även med dina anhöriga, handläggare och andra viktiga stödpersoner.

Hästarna på Arista hjälpte Sara hitta självförtroendet igen Läs mer
På aRT får Angelica utlopp för hela sin kreativitet Läs mer
Mummelgruppen Läs mer
Från isolering till anställning Läs mer