Vad?

Daglig verksamhet är en insats enligt ”Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS). Det övergripande målet för verksamhet enligt LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra, trots funktionshinder. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Vem?

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Resursteamet erbjuder daglig verksamhet för dig med medfödd funktionsnedsättning i Alvik, Danderyd, Farsta, Kista, Liljeholmen, Norrtull, Sickla/Nacka, Skärholmen, Spånga och i vår stallverksamhet i Haninge.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Resursteamet erbjuder daglig verksamhet för dig med förvärvad hjärnskada i Alvik, Danderyd, Liljeholmen, Norrtull och Sickla/Nacka.

För dig som önskar jobbinriktning har vi enheter som är särskilt inriktade på det i Sickla/Nacka och i Kista.

 

Hur?

Du ansöker om daglig verksamhet hos en biståndshandläggare i din hemkommun.

Vill du komma på ett studiebesök eller bara komma i kontakt med och prata med någon som arbetar på Resursteamet, eller har sin verksamhet här, går det jättebra. Du hittar kontaktuppgifter här.