”Kliv ut” – Hur vi bryter isolering och utanförskap för hemmasittare

Vi  har samlat våra mest erfarna coacher i ett specialistteam där vi inom vår dagliga verksamhet nu jobbar med hemmasittare i ”Kliv ut”.

Det övergripande målet är att skapa möjligheter för den enskilde att bryta sin isolering och formulera konkreta, realistiska och hållbara mål. Vår metod tar sin utgångspunkt i Antonovskys teori om ”KASAM”, som beskriver vad som skapar känslan av sammanhang och meningsfullhet i livet.  Arbetet innebär att sakta men säkert skapa trygghet för att man på sikt skall våga ta klivet ut från sitt hem och in i ett annat meningsfullt sammanhang.

Teamet har lång erfarenhet av jobba målinriktat med personer som har isolerat sig hemma och har kognitiva funktionsnedsättningar. I teamet ingår socionomer, pedagoger, psykolog och arbetsterapeut. Vi arbetar för att skapa trygga och hållbara relationer och söker förståelse för såväl sociala, psykologiska samt kognitiva faktorer som påverkar personen.

Orsakerna är ofta många och komplexa till varför en successiv isolering smyger sig på. Varje person har sin historia och ett individuellt upplägg är därför en grundförutsättning för att lyckas i samarbetet. Det finns ingen enkel lösning och tiden är en viktig faktor. Många av de personer vi möter har en lång rad upplevelser som de själva kan sammanfatta som misslyckanden och som har bidragit till låg självkänsla och vidare in i isolering. Tid för att bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer samt samverkan omkring stödinsatser är viktiga delar för att nå framgång i arbetet.

Framgångsfaktorer i arbetet med hemmasittare:

  • Tydliga uppdrag
  • Fördjupad kartläggning
  • Vi möter varje person där den kan bli mött
  • Samverkan med nätverk och uppdragsgivare
  • Realistiska förväntningar och målbilder

Vill du veta mer om Kliv Ut?

Skriv din fråga i textfältet nedan så återkommer vi till dig
”Livet har kommit igång och det gör mig väldigt lycklig” Läs mer