Tillsammans kan vi förverkliga mångas dröm – att få jobba!

Ditt företag är uppdragsgivaren med olika arbetsuppgifter som behöver utföras – vi är många med olika färdigheter där vi ansvarar för att matcha rätt färdighet med rätt arbetsuppgift.

Du kan samarbeta med oss på två olika sätt:

LEVERANTÖR:

Samarbetet utgår från en uppgift som du som uppdragsgivare behöver ha utförd men som du kanske inte hinner med. Vi gör små snabba jobb och större åtaganden som sträcker sig över flera månader.
Arbeten vi utför är exempelvis:
• Montering av industribeslag
• Kuvertering
• Paketering
• Återvinning
• Administrativa uppgifter

PRAKTIK:

Behöver du en extra arbetskraft under en tid kan det vara intressant att ta emot en praktikant. Samarbetet bygger alltid på att båda parter får ut något av det hela. Vår styrka är att vi är många med olika färdigheter och vi matchar rätt färdighet till rätt jobb! Vi resonerar oss fram till vad som behöver göras, på vilket sätt, när det sker och hur vi har kontakt. Det hela bygger på en kontinuerlig dialog. I början följer en person från Resursteamet med praktikanten och stöttar denne på plats. När både praktikplatsen och praktikanten tycker att det fungerar bra trappas stödet ned. Vi stämmer fortsättningsvis av med jämna mellanrum och du som samarbetspartner kan när som helst ta kontakt med oss. Det är Resursteamet som har ansvar och försäkringar för praktikanten om olyckan är framme.

Samarbeta

Från isolering till anställning Läs mer
Kuusakoski – Resursteamet ger oss perspektiv Läs mer
Men at Work: Resursteamet står för säkra leveranser, hög kvalitet och proffsigt bemötande Läs mer