Personlig assistans

Att leva med en funktionsnedsättning och vara beroende av någon annan för att kunna leva livet och klara sin vardag är en utsatt situation. Det är bara du som vet hur du vill ha det och vad du behöver för att ditt liv ska bli så bra som möjligt. Vi lyssnar och söker förståelse för att kunna ge dig det stöd du behöver för att leva ditt liv på dina villkor!

Vi vet att varje människa mår bra av att få använda sig av sina färdigheter och resurser i den utsträckning han/hon själv vill och kan. Vi vet också att det finns en inneboende drivkraft i oss alla till att leva så fritt och självständigt som möjligt. Därför vill vi som din personliga assistans inte bara kompensera för det du inte kan göra själv. Utan vi vill också erbjuda all den kunskap och erfarenhet vi har för att tillsammans med dig utveckla och träna strategier som kan göra ditt liv rikare och enklare.

Erfarenhet av att ge personligt stöd sedan 1997

RT Assistans är ett dotterföretag till Resursteamet i Stockholm. Tillsammans har vi stöttat barn och vuxna med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar till ett rikt och meningsfullt liv. Det har vi gjort genom daglig verksamhet, logopedi, boendestöd och skolförberedande rehabilitering. Vi startade 1997 och erfarenheten av att stötta barn har vi sedan 2008. Nu erbjuder vi också personlig assistans, för båda vuxna och barn. För närvarande finns vi i Stockholmsområdet och vi har givetvis tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som gör oss till godkända utförare av personlig assistans.

 

Läs mer på www.rtassistans.se